+420 222 230 270

Vinitrox

Nexira Vinitrox

Vasodilatační účinky Vinitroxu byly prokázané testy in vitro a ex vivo.

In vitro testy na endoteliálních buňkách [(HUVECs) prokázaly, že Vinitrox:

  • zvyšuje aktivitu eNOS (endoteliální syntázy oxidu dusnatého) o 43 % díky fosforylaci Serinu 1777. Měření bylo provedeno průtokovým cytometrem
  • zvyšuje produkci NO o 24 % v kombinaci s L-argininem (prokázáno fluorescentním měřením)

Ex vivo studie byla realizovaná na aortě laboratorních krys a prokázala, že Vinitrox™ zvyšuje vasodilataci cév o 50 %. Dále táto studie prokázala, že účinnost Vinitroxu záleží do určité míry na dávkování (tzv. dose depends effect). Nicméně, jeho účinnost je omezená a při určitém dávkování nastává již tzv. plateau effect. Vinitrox™ je účinný při dávkování 175mg – 250 mg.

Antioxidační účinek:

  • Snížení hladiny nitrotyrosinu (vedlejší produkt oxidativního stresu) v plazmě o 74 % bylo prokázáno testem in vivo na laboratorních zvířatech (křečcích). Tato studie prokazuje, že Vinitrox™ má vliv na snížení oxidativního stresu.
  • Snížení markerů oxidativního stresu (chemokinů) bylo prokázáno klinickou studii, slepým testem versus placebo na skupině 34 dobrovolníků.

Zlepšení fyzické výkonnosti:

Nově, klinická studie na 50 dobrovolnicích, sportovcích, prokázala, že Vinitrox zlepšuje fyzickou výkonnost o 10 % a prodlužuje dobu výkonu v čase o 13 % před nástupem pocitu únavy (→ you push your limits).

zpátky nahoru